Rekwizyty – jako obscerne lub alternatywne dla hypothezy o higienie, zgodnie z pojawieniem się różnych czynników, których nie można wyjaśnić za pomocą hypothezy oryginał.


Rekwizyty – jako obscerne lub alternatywne dla hypothezy o higienie, zgodnie z pojawieniem się różnych czynników, których nie można wyjaśnić za pomocą hypothezy oryginał.

HЎ wiele odmian, w tym of mustard:

Musztarda czarna (Brassica black) Musztarda brązowa (lub orientalna) (Brassica Juncea) Musztarda żółta (Guillenia flavescens) Musztarda orientalna (Brassica Juncea).

Lub z musztardy z mieszanką amareli i musztardy orientalnej. Głównym alé rgen w musztardzie żółtej jest sin 1, kiedy ten w musztardzie orientalnej in sin que do sutiЈ j 1. a 1 jest odporny w działaniu enzymów i wysuszenie. Niemowlęta mogą być uczulone poprzez karmienie piersią i wyzwolenie trz – macica.

Kwiaty gorczycy (Guillenia flavescens) z nasionami – zdjęcie Copyright: Photography / Shuterstock by Swapan

Objawy alergii na gorczycę

Alergia in musztardę, taka jak Г§a, zwykle przed trzema latami. Alergia w musztardę często widzowie ciężkie objawy podczas dużo lub pierwszy odcinek to skin lub device żołądkowo-jelitowe, lub lub anafilaksja. Odłego zeszłego musztardowego roku udało nam się ożywić per endangered, oznakować dwa potrawy, które musisztardowy, bo składnik jest konieczny.

Objawy można powrócić w środku lub po posiłku do spożycia rozważanej musztarda i uzupełnić:

Peel reacГ§Гμes takie egzema Jak, swędzenie pokrzywka lub lub świąd obrzęk ust, z twarzy z iz język gardło obrzęk inne części Ciała zapalenie zapalenie spojówek Obrzękunka dunkaĂucha The niemowlęta zawroty glowy anafilaksja najcięższa postać Górne alergiczne lub życie, Jak takie Utrata masy ciała oraz nieregularne tętno i ochrona

Czynniki Crag

Jeśli wokolejszej rodziny miała historia jakościowej kondiçãЈ alergicznej, istnieje ryzyko wystąpienia duo kukurydzy w alergii pokarmowerg. Wszyscy wszyscy nie mogą wykazywać tej samej alergii.

Diagnoza i leczenie

Allergy in musztardę – zdiagnozowana kliniczna hysteria obniżona po główkach włosy mielone ze skóry i skórki dostępne publicznie dla IgE. Ponieważ nie można wyleczyć, lub skupienie niebezpieczeństw w drodze powrotnej. Należy unikać unikać musztardy. Jeśli jako ciężkie lub ciężkie alergiczne, pacjent musi podnieść się do autostrzyknięcia adrenaliny w przypadku nagłej potrzeby, gdy pojawią się objawy. Lub pacjent musi być natychmiast hospitalizowany Później w celu leczenia lub obserwacji. Leczenie miejscowe na swędzenie skóry obejmuje stosowanie stosowania o stosowanie emolientów, typowych kortykosteroidów i celu środków przeciwzapalnych w stłumienia zapalnych i objawchów alergicznych.

Skierowania

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 26 lutego 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/What-is-the-Microbial-Diversity-Hypothesis-(Italian).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Hipoteza różnorodności mikrobiologicznej sugruje, że różnorodność i obrót bakterii w błonach śluzowych jelita i acon badania naukowe są kluczowymi w regulacji układu odpornościowego. Jest sprzeczne z historycznym przekonaniem, zorganizuj organizm stabilną kolonizację portuymi gatunkami drobnoustrojów.

Został on zaproponowany jako document lub alternatywa dla hypotezy hygienicznej, pojawieniu się kilku czynników, których nie można wytłumaczyć hypotez pierwotąną.

Niedoskonałości hygieniczny hypotezy

Hypoteza higieny, jak początkowo proponował Strachan w 1989 r., Wiązała rzekome strzyżenie na drobnoustroje w dzieci na wzrost częstości chorób alergicznych i autoimmunologicznych.

Jednak teoria ta nie może wyjaśnić kilka czynników dotyczących epidemiologii chorób alergicznych, w tym:

Dlaczego astma alergiczna pora w amerykańskich miastach, sklasyfikowanych jako „niehigieniczne”. Dzieci imigry w niektórych krajach rzadziej zapadają na choroby alergiczne, wspólne wielu wspólnych środków dotyczących środowiska. Ponieważ infekcja wirusem przenoszonym drogą powietrzną nie się przed uczuleniem alergicznym.dr. scott opinie Ponieważ badania nie wyników wyszukiwania wyników wyszukiwania wirusami infekcjami wirusowymi a chorobami alergicznymi w różnych populacjach. Nieskuteczność probiotyków w profilaktyce i okres chorób alergicznych.

W konsekwencji tych czynników potrzeba ponownego rozważenia podstaw hypotezy higienicznej i zidentyfikowania poszczególnych czynników drobnoustrojowych, które mogą odgrywać rolę ochronnaktychori profi.

Różnorodność drobnoustrojów

Różnorodność drobnoustrojów, również jako „wysoka hypotheza różnorodności i rotacji”, została po raz pierwszy zaproponowana przez Paolo Matricardi, później ulepszona przez Hercena.

Zasugeruj sobie, dominujący stanem normalnego organizmu jest wysoki obrót bakteryjny na poziomie śluzowym, zlokalizowanym w tkance limfatycznej kanalików nosowych, oskrzeli i jelitowych. Jest to sprzeczne z rzekomą statyczną, kolonizacją różnych gatunków. Ta szeroka i zmieniająca się różnorodność bakterii powoduje wzrost wielu silnych antygenów układowi odporności, a skutkuje to jego nieustanną stymulacją. Uważa się, ze z działalnością przed chorobami atopowymi i alergicznymi.

Badania potwierdziły, 10e 10 poglądów, chociaż liczebność proby proby niewielka i niektóre strony internetowe w celu zweryfikowania hypotezy. Never jest to możliwe, czy efekt ochronny jest jasne, jeśli chodzi o scenario, czy też inną populację obejmującą określone organizmy dodatkowe pozycje do szlaku odpornościowego.

Zarodkowy układ odpornościowy porównano z komputerami w programach, ale brakuje mu narzędzi. Gdy ludzie przechodzą przez ciążę i niemowlę, just naturalnie obciążeni na działanie szeregu różnych organizmów, aby dane dane bazy organizmów, które zostały rozpoznane przezśład uk. Zaznacz im to strategie strategiczne i strategiczne, które można zidentyfikować, a także zbadać strategie badawcze.

Choroba alergiczna

Hipoteza różnorodności drobnoustrojów jest szczególnie interesująca, stwierdzenie startów, że brak różnorodności może być zwikszona ze zwiększoną częstością występowańorób. Za najważniejsze aspekty rozwoju alergii parametry się określoney życia. Obejmują wszystkich:

Wczesny rozwój. Późniejsza część część. Pierwsze dni i miesiące dzieciństwa.

Z tego powodu ważne jest, aby ekspozycja drobnoustrojów była utrzymywana przez okres obejmujący te krytyczne etapy życia.

W rzeczywistości badania naukowe, ąże pochwowa ma działanie przed kontrolą choroby choroby alergicznej. Postuluje się, że może to być z przejściem naturalnej flory, która jest przekazywana z matki na niemowlę podczas porodu. Z drugiej strony niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie są bardziej narażone na alergie. Udowodniono jednak, ke karmienie piersią pomaga brać ryzyko alergii u wszystkich dzieci, zabij od sposobu porodu.

Poza porodem i we wczesnych latach niemowlęctwa, wpływ ekspozycji na drobnoustroje wymaganej do uzyskania optymalnych wyników nieznany.

Bibliografia

  В 

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 13 czerwca 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/What-is-the-Microbial-Diversity-Hypothesis-(Portuguese).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Przypuszcza się, że różnorodność drobnoustrojów sugeruje, że różnorodność i powrót bakterii do błony śluzowej jelita w innych miejscach biologicznych są również nieśłujadność. Jest to sprzeczne z historyczną porcją, organizuj organizm wykazywał kolonizację lub estetykę przez niektóre gatunki drobnoustrojów.

Rekwizyty-jako obszerna nasza alternatywa jest hypothezą dotyczącą higieny, pojawienia się oryginalnego oryginału przez pojawienie się różnych czynników, wytćoteą nigdy nie można.

Wady hipotezy higienicznej

Hipoteza higieny, jak początkowo zaproponował Strachan w 1989 r., Następnie ograniczyło swoje przeznaczenie dotyczące pracy na drobnoustroje w dzieci i zwiększa częstość wystchpowania chunzny.

Jednak teoria nie jest w stanie wyjaśnienia różnych czynników wpływających na epidemiologię karty dnia alergicznego:

Ponieważ astma alergiczna poprawia poprawność amerykańskich miast klasyfikowanych jako „niehigieniczne”. Ponieważ dzieci migrantów w niektórych krajach europejskich rzadziej zapadają na choroby alergiczne, oprócz wielu wspólnych pracowników ze zleceniami. Ponieważ infekcja wirusami przenoszonymi drogą powietrzną nie się przed uczuleniem alergicznym. Ponieważ badania nie popularnymi zgodnych wyników potwierdzających związek między unijnymi infekcjami wirusowymi a alergiami u popularnych div. Niezdolność zrobić probiotyki w zapobieganiu i brak leczenia doenikÃ.

W skutkach tych czynników jest to, że możliwe jest rozwiązanie, które można oferować za finansowanie, które można zaoferować za pierwsze pierwsze, które można zaoferować za czynnjnh piern kąną pier rol rol rol

Różnorodność drobnoustrojów

Różnorodność mikrobiologiczna, rownie jako „wysoka hipotheza powrotu i różnorodności”, proponowana najpierw Paolo Matricardi i dopracowana później przez Hercena.

Zasugeruj wysoki powrót bakterii do poziomu błony śluzowej, zlokalizowanej nie limfatycznie limfoidalnie w jamach powietrza nosowego, brachium i / lub jelitach, być lub dominującym stanie normalnego organizmu. W porównaniu z estetyczną kolonizacją zakładaną przez gatunki szczególnie. Ta szeroka bakterii zakres jest przenoszona przez system, prezentując, jak silnych antygenów odporności, mam tendencję do wywoływania jej stałej estymacji. Uważa się, że działa ochronnie przed chorobami atypowymi i alergicznymi.

Dodatkowe badania potwierdzają ma wiadomość, ale uznanie, bye była niewielka i dodatkowe dodatkowe badania, aby potwierdzać hypothezę. Pozostaje niejasne, jeśli lub efekt ochronny jest tylko spowodowany przez różnorodność ludzi, albo przez inną populację, która niszczy poszczególne organizmy, które są potrzebne tylko do obciawia.

Albo system odporności embrionalnej był porównawczo do komputera, który był wyposażony jak najbardziej brakujące programy podane od dawna. W miarę jak jednostki postępują wraz z kulturą i chorobą, natural dwa różnorodne różnorodne organizmów, należy spotkać, zdefiniować, które mogą zostać odrzucone przez układ odpornoścone. Pozwala na na identyfikację znanych i powstających czynników i wykazanie reakcji alergicznej, takie jak należy ocenić.

Uczulenie Disease

Mikrobiologiczna hipnotyzująca różnorodność jest szczególnie interesująca, można znaleźć oczywiste, że w przypadku braku różnorodności można powiązać z incydentem wzmocnionica al © rzez doença. Uwa sia się, oke określone fazy życie są ważniejsze niż aspektami w osobności do alergii i cenniania. Obejmują one:

Wczesne ujawnienie. Część kukurydzy Późno firmy Pregnancy. Pierwsze dni i miesiące daje dzieciństwo.

Z tego powodu przyczyna jest, aby ekspozycja noustrojów była utrzymywana podczas przedłużonego okresu obejmującego te krytyczne fazy ożywia.

W rzeczywistości badania, które sugerują, że ładunek dopochwowo działał ochronnie przed ujawnieniem się alergii choroby. Postuluje, że można połączyć jest przejściem z naturalnej flory, która przeszła z matrix do niemowlęcia podczas porodu. Niemowlęta przez cesarskie cięcie są najbardziej narażone na alergy. Jednak od dawna udowadnia się, ke karmienie piersią pomagać udział w alergii u wszystkich dzieci, by od sposobu porodu.

Po urodzeniu i pierwszych pierwszych latach dzieciństwo, czyli effecto daje egzo ekspansji produkcji drobnoustrojów wymaganej do uzyskania optymalnych rezultatów, jest nieznana.

Skierowania

  В 

Dalsze czy Anuluj

Ostatnia Aktuellizacja: 13 czerwca 2019 r

„Https://www.news-medical.net/health/What-is-the-Microbial-Diversity-Hypothesis-(Spanish).aspx”,”200″,”OK”, „Autor opinii:

Hipoteza różnorodności mikrobiologuje, że różnorodność i rotacja bakterii w błoniach śluzowej jelita i inne źródła krążenia są kluczowymi czynnikowymi. Jest sprzeczne z historycznym przekonaniem, ke karoseria wykazała stabilną kolonizację przez różne gatunki drobnoustrojów.

Zaproponowano już jako narzędzie lub opcję hypothezy higienicznej, po pojawieniu się kilku czynników, których nie wytłumaczyć hipothezą pierwotną.

Wady hypothezy higienicznej

Hygienic Hipoteza, propozycja przez Pierwotnie przez Strachana w 1989 r., Mapowała przypuszczalna szkoda dla drobnoustrojów od dzieciństwa na wzrost częstości występowic chorologic alergunznyic.

Grzech jednak teoria ta nie może wyjaśnić kilka czynników dotyczących epidemiologii choroby alergicznej, w tym:

Dlaczego astma alergiczna pora w amerykańskich klasyfikowanych jako „antihigié nicas”. Dlaczego migrujące dzieci w niektórych dużych miastach rzadziej zapadają na alergiczne spotkanie wielu wspólników środowiskowych. Dlaczego infekcja wirusami przenoszonymi drogą powietrzną nigdy nie chroni przed uczuleniem na alergię. Dlaczego Investacion nigdy nie wykazało, że zawarła zgoda na chorobami chorobami infekcyjnymi w populacjach chorobowych. Nieskuteczność probiotyków w profilaktyce i okres chorób alergicznych.

W wyniku tych czynników, które należy wziąć, rozważenie hypothezy higienicznej i określenie poszczególnych czynników mikrobiologicznych, które mogą odgrywać rolę ochronceób chor profakty

Różnorodność drobnoustrojów

Różnorodność mikrobiologiczna, zwana też “hippezą rotacji i laiversity”, została po raz pierwszy zaproponowana przez Pablo Matricardi, później ulepszona przez Hercena.

Sugestia, wysoka rotacja bakterii na poziomie błony śluzowej, zlokalizowanej w tkance limfoidalnej nosowych, oskrzeli i jelit, jest stanem dominującym w normalnym organizmie.